“Πυρετός” στον κατασκευαστικό τομέα των ξενοδοχείων στην Κίνα

Η ανάπτυξη των κατασκευών στην Κίνα ενισχύθηκε σημαντικά από τα δισεκατομμύρια της ρευστότητας για να αντισταθμιστεί η επιβράδυνση της οικονομίας που επιφέρει η κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης με τις ΗΠΑ.

Ο τομέας κατασκευής ξενοδοχείων της Κίνας συνεχίζει να επεκτείνεται κατά 15% στα έργα και κατά 8% ανά δωμάτιο σε ετήσια βάση (YOY), σύμφωνα με τους αναλυτές της Lodging Econometrics (LE).

Η Κίνα διαθέτει 2.083 έργα / 414.967 δωμάτια που βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή, αυξημένα κατά 21% και 12% σε ετήσια βάση αντίστοιχα. Για τους επόμενους 12 μήνες έχουν προγραμματιστεί 387 έργα / 83.074 δωμάτια. Στο στάδιο του πρώιμου σχεδιασμού βρίσκονται 375 έργα / 92.768 δωμάτια.

  • Το πρώτο τρίμηνο του 2019, η Κίνα άνοιξε 185 νέα ξενοδοχεία / 27.455 δωμάτια.
  • Μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να ανοίξουν 795 νέα ξενοδοχεία / 127.420 δωμάτια ενώ το 2020 προβλέπεται να ανοίξουν 732 νέα ξενοδοχεία με 124.160 δωμάτια.

Πηγή: tourismtoday.gr